Kärnvapenförbud på gång i FN – så här kan du se till att det blir verklighet

I en debattartikel på Aftonbladet debatt skriver företrädare för ett antal organisationer om de förhandlingar i FN som inleds i mars rörande ett internationellt kärnvapenförbud. Dessa förhandlingar utgör en historisk möjlighet att åstadkomma total kärnvapennedrustning inom vår livstid.

Till skillnad från biologiska och kemiska stridsmedel finns i dag inget explicit internationellt förbud mot användande av kärnvapen. Detta trots att kärnvapen utgör ett av de största hoten mot mänsklighetens fortlevnad på jorden.

Förutom de omedelbara effekterna, där merparten av allt liv inom ett stort område utplånas, så har kärnvapenkrigföring svåröverskådliga humanitära följdverkningar. Debattörerna skriver:

Beräkningar visar att om bara en knapp procent av världens kärnvapen användes, riskerar hela två miljarder människor att falla offer för svält till följd av minskad matproduktion. Vid ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle det inte finnas någon mänsklighet eller civilisation kvar.

Världen har helt enkelt inga marginaler för att hantera den katastrof som ett kärnvapenkrig innebär.

Men nu finns chansen att se till att kärnvapnen förbjuds och att kärnvapenstaterna genomgår en på sikt total nedrustning av sina kärnvapenarsenaler.

Vad kan du göra för att ett kärnvapenförbud ska bli verklighet?

  • Utbilda dig själv om kärnvapen, deras humanitära, ekologiska och ekonomiska konsekvenser. Sprid sedan din kunskap vidare till andra.
  • Skriv en insändare eller debattartikel. Sprid det här inlägget på Facebook, tillsammans med dina egna reflektioner om kärnvapenhotet.

 

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).