Springare-grupp sprider nazistisk propaganda

Efter den uppmärksammade örebropolisen Peter Springares främlingsfientliga inlägg på Facebook har en stödgrupp för nämnda polis bildats, också på Facebook.

Efter Springares inlägg gjorde många iakttagelsen att han tidigare gett uttryck för tvivelaktiga ståndpunkter, även i sin tjänsteutövning. Under en manifestation 2014 lät han beslagta en banderoll med texten ”Inga fascister på våra gator!” under förevändningen att den utgjorde hets mot folkgrupp. Han har också figurerat i media och försvarat det uppmärksammade romregistret som skånepolisen upprättade för några år sedan.

Men även om Peter Springare gett uttryck för ståndpunkter som angränsar till främlingsfientlighet så är det inget i jämförelse med de uttalanden som sprids av de självutnämnda supporters som samlats i facebookgruppen ”Stå upp för Peter Springare!”.

Många av de tongivande inläggen i gruppen är i bästa fall ett uttryck för vanlig dumhet, men också SD-sympatier eller i vissa, allt oftare förekommande, fall skrivna av personer från högerextrema organisationer. Att läsa inläggen i gruppen är en bisarr upplevelse. Man känner igen det eviga tuggandet från kommentarsfälten på Avpixlat och Nordfront, om PK-feministernas tystande av sanningssägare, ”Aftonhorans” (omskrivning för Aftonbladet) indoktrinering av befolkningen och konspiratoriska påståenden om att regeringen sanktionerar grov brottslighet när den begås av invandrare.

Från vardagsrasism till vit makt och nazism

Gruppen har genomgått en slags radikaliseringsprocess från ”vanligt” främlingsförakt inlindat i friskrivningar som ”jag är inte rasist, men…” till renodlade uttryck för vit makt-ideologi.

Expo rapporterar att högerextrema Nordisk ungdom sluter upp i Springare-gruppens stödmanifestationer till förmån för örebropolisen.

Nyligen var också ett av de mest ”gillade” och uppmuntrade inläggen i gruppen författat av en aktiv nazist i Nordiska motståndsrörelsen.

Detta inlägg nålades fast av administratören, så att det blev ständigt synligt längst upp i gruppen:

Bild på vit makt - inlägg som lagts upp i stödgruppen för Peter Springare på Facebook.

 

Rasismen har normaliserats

Den här typen av grupper på Facebook är inget nytt fenomen. Och även om mycket som skrivs där framstår som rent trams, så är den radikalisering som äger rum där oroväckande.

Diskussionsklimatet i gruppen är på sätt och vis symtomatisk för samhällsdebattens utveckling de senaste åren, där främlingsfientliga och rasistiska åsikter långsamt har normaliserats. Anständighetens gränser har definitivt överskridits. Men även om det numer är vardagsmat så är det alltjämt svårt att begripa att nazistiska inlägg kan erhålla så stor spridning och uppmuntran från människor som är som folk är mest. Detta är dock en viktig signal om att situationen håller på att eskalera bortom kontroll. Det demokratiska och fria samhället är ett skört undantag i mänsklighetens historia, som till stor del präglats av diktatur och totalitära ideologier. Springare – gruppen är ett bevis på att vi inte ens nu, i ett upplyst och modernt samhälle, är immuna mot det tankegods vars ändhållplats är etniska rensningar och förtryck av stora befolkningsgrupper.

Politism har också publicerat en bra artikel om rasismens genomslag i Peter Springare-gruppen.

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).