Vem bryr sig om de statlösa Palestinierna?

Migrationsverket vill utvisa de statslösa palestinierna som flytt från Libyen till Sverige. Detta trots att Libyen inte vill ta emot dem och är i krig. Flyktingarna har hamnat i ett dödläge där de varken kan stanna eller utvisas. Trots detta försöker Migrationsverket att få de statslösa att försvinna ur landet, fastän de inte kan lämna Sverige.

I Libyen råder totalt kaos. Tyskland har därför föreslagit ett stopp för att skicka båtflyktingar från Libyen, som kommer till Europa, tillbaka till landet. Läget i Libyen är ”katatastrofalt” säger man. Libyen tog förr emot statslösa palestinier. Idag är Libyen ett land i kaos med inbördeskrig och man bryr sig därför inte särskilt mycket om statslösa palestinier. 

Till detta Libyen vill svenska Migrationsverket skicka de statslösa palestinier som befinner sig i Sverige. Det finns en handfull familjer i landet. Alla har hamnat i samma situation. De befinner sig i ”limbo”. Oron är stor bland dem men de hoppas att Migrationsverket ska ta sitt förnuft till fånga och göra med dem som med de statslösa palestinierna från Irak. De flesta som flytt hit har nämligen fått stanna, eftersom inte heller Irak vill ta emot palestinier och för att landet plågas av krig.

Nu har saker börjat hända, men tyvärr inte det flyktingarna hoppas på, det vill säga uppehållstillstånd. Migrationsverket börjar känna sig irriterade på flyktingarna. Enligt vad jag erfar dras  pengarna för dem och Migrationsverket har aviserat att vräkning kommer att ske i flera fall.

Tragedier

Min palestinske vän beskriver situationen för en familj i sitt brev om läget för libyska palestinier. Detta kan ni läsa här.

H & H are father and mother with their 2 beautiful children came across the Mediterranean sea, all the way from Libya to Europe on a very old boat with hundreds of people all pushed like sardines into the boat fleeing their miserable life under the shooting and bombing all day and night. Miraculously they arrived to Europe then crossed europe to come here.

Every Time the mother is tired and want to give up, the father told her once in Sweden you will be ok and the kids will be happy and no more suffering.

They didn’t know they will get rejected after all,  and they have nowhere to go to, so they decided to stay in the accommodation and appeal the expulsion order, but suddenly while they haven’t yet recovered from the sadness of the decision, they have received another sad decision ordering them to evacuate the accommodation and informing them that the Aid/ Monthly allowance is already stopped not will be but already.

The father since he received the decision of the expulsion had some problems with his heart and currently under medications and even wearing  a special necklace to guide anyone who wants to help him if ever anything happened while away from the family.

And his only hope to keep going under this medications and visit the doctors regularly he absolutely need the LMA card so that he can afford to pay the fees and buy the medicine but the decision also told him that even this card was deactivated.

They visited Migrationsverket reception and explained this to them but they were told that it is a must and nothing will be changed even if the family want to appeal this evacuation decision they must leave still.

And now H and his family are between the Migrationsverket and Social office and the swedish bureaucracy while the kids and the parents started already to feel hungry.

Not in somalia, it is in Sweden.

Hotar att bryta upp en familj!

Ett annat exempel jag känner till är  en familj där mannen är palestinsk men har bott i Libyen. Frun är inte palestinier utan kommer från ett helt annat land i Asien. Det landet hon kommer från släpper inte in palestinier men hon och parets barn kan återvända. Landet han kommer ifrån, Libyen, släpper inte in palestinier alls. Hans fru släpps inte heller in. Migrationsverket har givetvis bestämt att de ska återvända. Men till vad? Hon kan återvända till sitt land, men han? (Beslutet överklagas just nu)

Migrationsverket har med andra ord beslutat att en familj ska upplösas. Frun och barnet ska skickas till sitt hemland där det inte finns en enda chans att han kan komma in. Han ska skickas till Libyen som är i ett katastrofalt läge och där han aldrig kan komma in heller.

Han är i samma sits som de andra statslösa palestinierna, men med skillnaden att han riskerar att få sin familj splittrad av svenska staten.

En av de statslösas egna ord

Här beskriver en av de statslösa situationen med egna ord, varför de inte kan återvända:

Libya is not safe for us to go back because of the nonstop battles and the absolute absence of law actions and organizations such as police stations, government offices and curts. and last but not the least if ever we are back at anytime we will be prompted to inhuman interrogations about the way we left Libya and where we were? aside from that all, Libya the failed state in the world that is described by Migrationsverket as a safe country, has announced several times through different channels that they will never accept entrance of Palestinians, Sudanese and Syrians. we aslo had many times submitted letters saying no to our entrance by the Libyan Embassy in Stockholm… Libya is not allowing Palestinians back. Libya officially announced that online and also the Libyan embassy gave messages to Migrationsverket with this info. 

Palestinier har fått en sorts kort respit att stanna här. De beskriver det själv som en slags temporärt uppehållstillstånd (TUT), men utan alla fördelar som riktiga uppehållstillstånd har, som rätt till hjälp, stöd och svenskundervisning. Det är ett villkorat tillfälligt tillstånd att vara här som flyktingar enbart, men de måste lämna landet efter ett år.

We are being thrown out from the camps and the other accommodations. The problem is that Migrationsverket knows for sure 100% sure that Palestinians are no longer able to go back anywhere even if they want to. Noone accepts stateless creatures like us

So now if this ”TUT” will expire, No social service will keep us, no Migrations board will keep us, and even the police cant keep us. Sso now what can we do and where to go again? We came already all the way up to here to be treated as humans, but we are treated as stateless which is inhuman.

Skandal

Det KAN hända att Migrationsverket har andra anledningar bakom sitt beteende mot de statslösa palestinierna. Men OM de har det är de usla att kommunicera detta eftersom alla statslösa palestinier från Libyen nu antar att de vräks och mister pengar för att man vill tvinga dem ut ur landet.

Vare sig man är för minskad invandring eller inte så är det ett faktum att dessa statslösa befinner sig i Sverige och inte har en chans att återvända till Libyen (eller andra länder de bott i). För övrigt borde de inte ens återvända. De länder de en gång bodde i är INTE säkra. Libyen är så osäkert att Tyskland kallar läget ”katastrofalt”. Till denna ”katastrof” vill Migrationsverket skicka dem.

Givetvis borde man omedelbart ge de statslösa palestinierna från Libyen och andra länder uppehållstillstånd här.

En text av;

Torbjörn Jerlerup, socialdemokratisk liberal och skribent på Motargument och Loonwatch

Foto: Jonathan Rider Lundkvist
2 kommentarer Kommentera du också

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).