Polisgnäll och militariseringen av orten

Rättstaten smulas sönder

På senare dagar har polisens verksamhet i de så kallade Urbana 15- och LUA-områdena diskuterats flitigt i både sociala medier och i kommentarsfälten under allehanda nyhetsartiklar.

Det är med betoning på hur polisen har tappat kontrollen i orten som de konservativa rösterna inflytelserikt transformerar bilden av ett Sverige som längre inte är sig likt, och det med stöd av artiklar skrivna av polischefer och polisanställda som menar sig stå handfallna inför denna nya form av kriminalitet och en rättsstat som riskerar att smulas sönder under densamma.

Det är en slags djupverkande opinionsbildning man hänger sig åt och genom att flörta med den svenska ytterkantspopulismen söker man det nödvändiga stöd som man behöver för att tillvägabringa en förstärkning av polisen i de högriskområden man arbetar i. Tittar man dock närmre på den ambitionen är det ganska tydligt vilken riktning man är beredda att gå och hur långt, för det bundsförvantskap man avser formera genom att överbrygga med den radikala högerrörelsen skulle enkelt kunna mynna ut i en militarisering av polisen i svenska förorter.

Men hur rimlig är polisens analys?

Givetvis är det inte sant att polisen har tappat kontrollen i de här områdena, för om laglöshet rådde hade effekten av denna inneburit att rättsväsendet längre inte lagför på vissa adresser och det kan vi väl anta är ett ogrundat antagande. Tittar man nämligen på domslut från Solnas tingsrätt över gärningspersoner boendes i Spånga är det uppenbart att dessa kontinuerligt döms av den stat som längre inte fungerar.

Det är för övrigt ett oerhört populärt argument från främlingsfientliga debattörer att hänvisa till svenska kriminalvårdsanstalters klientlistor i syfte att visa på hur överpopulerade svenska fängelsen är av bruna lagöverträdare. Ja ni vet hur det brukar låta.

För att sätta saker i ett perspektiv.

Först kanske det som följer nu behöver brasklappas innan det skrivs. Vi har problem med brottslighet i Sverige och det ska vi ta på stort allvar. Men för argumentets skull krävs en tydlig kontrastering med andra brottssammanhang för att vi ska kunna landa i en rättvis och rimlig slutsats om de problem vi har här.

I Sverige dödas omkring 80-120 personer om året. Det är deprimerande data visserligen. Men samtidigt dödas omkring 200-300 personer årligen i Baltimore city, en stad i samma storleksordning som Göteborg, där omkring 20 mord och dråp förövas per år och det är denna perspektivlöshet som är problemet i svensk debatt och med delar av svensk polis. Man hypervidgar effekten av brottsligheten för att plocka hem billiga politiska poäng, men det är ganska oseriöst och orimligt att göra så.

Avslutningsvis

Det är mycket dystra tider för svensk polis. De problem man har med sitt arbete tycks inte i första hand härröra ur externa källor, men snarare inom poliskåren i sig. Vi har polischefer som på fullkomligt barocka vis beskriver ett förfallande land och ytterligare polisanställda som i Facebookinlägg funderar över om inte härkomst är en bättre indikator att räkna på än socioekonomiska förhållanden och så vidare. Kanske är det också på grund av denna inställning som vi ser klara missförhållanden inom rättstaten, med en myndighet som särbehandlar invandrare negativt i rättsprocessen.

Sedan det här med att man bör ta polisen vid orden. Jag kan inte annat än att hålla med, för det är rimligt att anta att dessa rättsstatsrepresentanter är hågade att stärka sin organisation och de är uppenbarligen redo att gå så långt i den ambitionen att de kan hävda att Sverige är på god väg att falla sönder under tyngden av denna nya kriminalitet.

Med det i hågkomst är det kanske inte konstigt att polisens uppklaringstal är så bedrövliga. Genom att skifta fokus från den interna organisationens problem flyttar man över det på förortens befolkning. Från polisiärt håll föreslås fler poliser och mer fokus på invandrare och istället för att råda bot på de institutionaliserade bristerna vill man hugfästa dem. Det är skandalöst.

Benny Aronsson

Ledarsidan.nu

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).