Varför publicerar MSB islamofobiska rykten?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en rapport som bygger på lösa rykten och som kopplar individer och organisationer till Muslimska brödraskapet, extremism och terrorism, utan belägg. En rapport som aktivt underblåser islamofobi. Vi publicerar därför i dag ett inlägg av Torbjörn Jerlerup som läst och skärskådat den undermåliga rapporten. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver stundtals om hur man kan motverka ryktesspridning och desinformation. MSB betonar ofta vikten av att källkritik för att undvika obelagda påståenden som kan leda till felaktiga slutsatser och uppvigla till hat.

Därför vore det klokt om MSB själva inte publicerar rapporter som saknar adekvat underlag, bevisning, som brister i källhänvisning, och som riskerar att piskar upp hat och panik med obekräftade påståenden. Särskilt med tanke på debatten om ”fake news”. Tyvärr lever MSB inte upp till den standard som de själva förordar i den rapport som jag nu har granskat.

Jag har läst en nyligen utgiven rapport av MSB med titeln Muslimska Brödraskapet i Sverige. Redaktör för rapporten är doktor Magnus Norell och övriga medverkande är docent Aje Carlbom och fil. kand Pierre Durrani.

Det är en rapport som riskerar att underblåsa hat mot muslimer i Sverige, eftersom den sprider falska påståenden om Muslimska Brödraskapets påstådda verksamhet i landet.

Rapportens författare påstår sig ha ambitionen att kartlägga Muslimska Brödraskapet (MB) i Sverige. Och en sorts kartläggning är det, men den saknar vederhäftigt underlag.

Rörelser och personer i Sverige kopplas till MB i en rad tvärsäkra påståenden, men utan hänvisningar som belägger dessa påståenden. Inga andra bevis åberopas än författarnas egna tyckande om att MB grundat och styr Sveriges unga muslimer (SUM), Islamska förbundet i Sverige och studieförbundet Ibn Rushd samt några andra aktörer. Detta är, milt sagt, anmärkningsvärt.

Dessa påståenden kopplas sen till en beskrivning av MB som en rörelse som hatar demokrati och förordar terrorism. Därigenom kopplas de omnämnda svenska organisationerna och en handfull namngivna individer till terror, extremism och Daesh (även känt som IS).

Följande tål att upprepas. Rapporten visar inte på något sätt att de omnämnda organisationerna eller de individer som namnges, faktiskt är aktivister för MB. Påståendena saknar belägg och saknar källhänvisningar och tycks istället baseras på rapportförfattarnas subjektiva antaganden. 

Inte nog med det. Den lilla källhantering som finns uppnår ingen godtagbar minimistandard för vetenskaplighet.

Rapportförfattarna hänvisar till Gatestone Institute, en counterjihadistisk sammanslutning med ungefär samma trovärdighet som Avpixlat.

Författarna hänvisar ofta till sig själva och artiklar de skrivit i massmedia. Dessutom är flera av källorna felaktiga eller icke existerande.

Till exempel hänvisar författarna till en bok av Lorenzo Vidino (2012) vid flera tillfällen. Den aktuella författaren har dock inget publicerad verk från det angivna året. I källförteckningen nämns en bok från 2010. När man kontrollerar de sidor rapportförfattarna hänvisar till stämmer inte sidorna heller. En uppgift som enligt rapportförfattarna återfinns på s. 66 står längre fram i det refererade verket.

MSB har redan hunnit utge flera versioner av sin rapport. Den första innehöll ännu fler pinsamma felaktigheter.

Pierre Durranis roll i rapporten oklar. Han var medlem i SUM under den tid rapporten menar att SUM formades av MB. Vad är hans åsikter och vad är författarnas antaganden? Det går inte att utläsa. Och vidare bevisning saknas. Det är redaktörens roll att styra upp sådana tafflig hantering av uppgifter.

Rapporten är inte bara klantig. Den är mer än så. Detta är inte en gymnasieuppsats eller en debattartikel utan en rapport beställd och betalad av den myndighet som ska motverka ryktespridning i samhället. Istället medverkar myndigheten i att sprida lösa rykten om att svenskar är terroristaknutna. Sådant förtal är oacceptabelt i en myndighetspublikation.

Författarna gör dessutom anspråk på akademiska titlar såsom doktor och docent. Sådant förpliktigar. Magnus Norell har haft uppdrag för svenska försvaret och underrättelsetjänsten. Då måste man kunna ange källor och hantera källor. Har hans tidigare expertutlåtanden baserat sig på lika undermålig källhantering och vetenskap så är det illavarslande.

Det vore givetvis bra att kartlägga MB:s kontaktnätverk i Sverige. Speciellt de radikalare grenarnas kontakter. Men då behövs riktig forskning.

Påståenden utan bevisning skapar hat och panik och rykten. Allt det som jag trodde att MSB skapats för att motverka.

Torbjörn Jerlerup

Ytterligare läsning:

Muslimska brödraskapet och ”fake news” på myndighetsnivå

Muslimska brödraskapet – eller: att anklaga utan bevis

4 kommentarer Kommentera du också
  1. Jag vet inte vad du har för agenda, men om du verkligen läst rapporten är ju den kritik du framför här och på andra håll direkt ohederlig. Den som läser både rapporten och dina motinlägg ser ju att du rycker citat ur sitt sammanhang. Det finns, av för mig oklar anledning, i Sverige en stark önskan att skydda islam från kritik. Men många av de påståenden som du invänder mot kan ju verifieras genom att exempelvis titta på UGs granskning av vad imamer säger när de inte vet att de är filmade, eller genom en enkel Youtube-sökning. Om MB anger att de har en viss strategi för spridning av sitt budskap i Europa och det går at konstatera att det finns muslimer i Sverige som sprider ett budskap med samma innehåll och med samma metoder behövs ju ingen doktorsgrad för att räkna ut sammanhanget.

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).