Den besynnerliga kontakten med Ledarsidorna.se

Varför ”Ledarsidan”?

Ledarsidan.nu är ett resultat av att ett gäng unga skribenter kände att det behövdes en stark, oberoende, socialdemokratisk röst på nätet.

Namnet tillkom av en ren tillfällighet.

Vi som skriver här satt en kväll och ”brainstormade”. Bland namnen som dök upp, under denna procedur, fanns Opinionsverket (tyvärr taget, dumma LO!), Manifestet, Trots Allt! (som en hommage till den gamla antinazistiska tidskriften med samma namn, utgiven av Ture Nerman) med mera.

Vi skämtade vid ett tillfälle om hur det socialdemokratiska partiet ibland benämns som ”Partiet”, med stort P. Eftersom detta är en opinionsblogg ansågs det passande att alludera till ”Partiet” med namnet Ledarsidan, det vill säga med stort L. Detta var alltså ett val som inbegrep ett stort mått av självironi.

Lika lite som Socialdemokraterna kan göra anspråk på ”Partiet” med ensamrätt, kan vi göra anspråk på Ledarsidan med någon ensamrätt alls. Det är ju trots allt ett begrepp som är deskriptivt för en sida, vanligtvis i en tidning, där den politiska redaktionens åsikter uttrycks. Vi existerar således i fredlig samvaro med ledarsidorna på SVD, DN, Aftonbladet, Expressen, Nerikes Allehanda, Upsala Nya Tidning, med flera.

Den viktiga skillnaden mellan oss och andra ‘ledarsidor’ är dock att vi skriver helt på ideell basis. Det sker på vår fritid, i egenskap av privatpersoner. Vi har inga som helst förvärvssyften och vår verksamhet är inkomstbefriad, snarast anti-kommersiell. Vår gemensamma linje är demokratisk socialism, feminism och antirasism. Vidare vill vi värna vetenskap, mot irrläror. Bidra till folkbildning och motverka mytbildning och populism. Allt detta går att läsa om här.

Vi var alltså nöjda med vår nya hobby.

Det var dock en part som inte såg särskilt fredligt på vårt bloggande. 

En bisarr konversation

Så snart vi hade dragit igång fick vi motta ett antal märkliga meddelanden från redaktören för ”L – Ledarsidorna.se – Alltid i opposition”, hädanefter ”Ledarsidorna.se”.

Detta är en webbplats som merparten av vår redaktion inte kände till sedan tidigare och som ingen över huvud taget hade i åtanke när vi valde namn. Men vi har blivit varse om att de är hyfsat populära i vissa kretsar.

Vi tänker inte recensera deras verksamhet utförligare här. Ledarsidorna.se gör i vart fall anspråk på att vara en socialdemokratisk webbplats. Av innehållet drar dock vi andra slutsatser.

Vi, ett gäng ungdomar som tycker om att skriva på fritiden, anklagades dock omedelbart för varumärkesintrång och varskoddes om att en advokat minsann hade kopplats in.

Faksimil Twitter

 

Det antyddes även att vi skulle vara en partiledd konspiration mot Ledarsidorna.se. Vilket var lite väl smickrande för vårt hobbyarrangemang till hemsida, hastigt uppförd av ett par tekniskt illiterata ynglingar.

 

Faksimil Twitter

Vi blev såklart chockade över att en person som gör anspråk på att vara seriös opinionsbildare hade en såpass missunnsam inställning till ett ideellt blogginitiativ.

Än mer chockade blev vi när vi, helt ur det blå, anklagades för att bedriva brottslig verksamhet.

Faksimil Twitter.

Den påflugna tonen gjorde såklart vår dåvarande twitter-administratör smått orolig.

Hen erbjöd sig därför att ringa upp den ”advokat” eller det ”juridiska ombud” som Ledarsidorna.se sade sig företrädas av. Hen tog avstånd från eventuella ”intrång” som drabbat dem, varför vi nu skulle ha något med dessa att göra. Vi vill utnyttja vår grundlagsstadgade rätt att bilda opinion, inte jävlas med andra medelst brottsliga metoder.

I det fortsatta samtalet erbjuder vi oss även att ringa den utredare eller polisregion som handhar utredningen om det dataintrång som Ledarsidorna.se ska ha blivit utsatta för.

Faksimil Twitter
Faksimil Twitter. Klicka för förstoring.

Detta får inget gehör. Istället fortsätter anklagelserna om brottslighet. Vi erbjuder oss även fortsättningsvis att resonera med eventuella juridiska ombud, men detta avvisas konsekvent och vi beskylls för att vara ovilliga att samarbeta.

Faksimil Twitter. Klicka för förstoring.

Vi approcherades med tämligen hårda anklagelser och det är således inte helt orimligt att vår dåvarande Twitter-administratör i en sådan situation hellre samtalar med en jurist eller de rättsvårdande myndigheterna, istället för att riskera att hängas ut på Twitter med åtföljande uppbåd.

Faksimil Twitter. Klicka för förstoring.

Ledarsidorna.se fortsatte sedan med att dedikera långa Facebook-uppdateringar åt vår hemska verksamhet. Eftersom vi inte erbjudits någon jurist att resonera med började vi göra egna efterforskningar. Vid det här laget var flera i redaktionen ganska skärrade, inte minst av det drev som gick i Ledarsidorna.se:s kommentarsfält, där vi anklagades för allt möjligt olustigt.

Men vi kände ändå att något inte stämde och vi hade såklart ingen lust att hörsamma olustiga meddelanden med falska brottsanklagelser. 

Hur var det nu med varumärket?

Vi började med en enkel slagning i Patent- och registreringsverkets (PRV) varumärkesdatabas.

Där framgår det mycket riktigt att investmentbolaget Greycat Solutions Invest Ltd, baserat i London, (vi återkommer till detta senare), ansökt om varumärkesskydd.

Faksimil från svensk varumärkesdatabas. ”Figur” maskad av upphovsrättsliga skäl. Klicka för förstoring.

Det rör sig dock om en ansökan som ännu inte handlagts färdigt av PRV.

Det finns, för att förenkla det något, två huvudtyper av varumärkesskydd som är relevanta i sammanhanget.

Det ena kallas för ordmärke och omfattar en viss ordalydelse, exempelvis ”Lacoste” eller ”Coca Cola”.

Det går inte att varumärkesskydda ordmärken som är beskrivande för den vara eller tjänst som tillhandahålls under varumärket. Det innebär att en stolfabrik inte kan varumärkesskydda ordet ”stol”, en tidning kan inte göra anspråk på varumärkesskydd för ”tidskrift” och en massagesalong kan inte varumärkesskydda ”massage” eller för den delen ”massagesalong”. Ganska rimligt när man tänker efter. Det skulle nämligen innebära ganska påtagliga inskränkningar i yttrandefriheten.

Det andra kallas för figurmärke och omfattar, enkelt uttryckt, en logotyp eller grafisk profil.

Greycat Solutions Invest Ltd har ansökt om varumärkesskydd för ett figurmärke. Det är inte så konstigt vid vidare eftertanke. ”Ledarsidorna” är ett alldeles för generiskt uttryck, beskrivande för den aktuella tjänsten, för att kunna varumärkesskyddas. Istället varumärkesskyddar man sin logga som innehåller en bild på en man i en fåtölj, åtföljt av texten ”L Ledarsidorna.se Alltid i opposition”, avfattat med ett lite udda typsnitt.

Faksimil från Svensk varumärkesdatabas. ”Figur” maskad av upphovsrättsliga skäl. Klicka för förstoring.

Vi hade såklart hoppats att varumärkesansökan skulle ange något fysiskt juridiskt ombud som vi kunde ringa för att reda ut oklarheterna.

Men istället visar det sig vara ett bolag registrerat på Malta, som går under namnet Formir Ltd. Det visar sig vara ett företag som erbjuder lösningar för att starta så kallade off-shore företag och att flytta tillgångar till utländska bankkonton.

Vi kontaktade en lektor i juridik vid en av de juridiska fakulteterna i Sverige och frågade vad hen ansåg om vårt tämligen konkreta fall. Det svar vi fick var ungefär följande.

 1. Det går inte att varumärkesskydda generiska beteckningar, vilket hen trodde var den primära orsaken till att Ledarsidorna.se ansökt om figurmärkesskydd. Ordmärket hade varit alltför generiskt och deskriptivt för att erhålla skydd.
 2. Läs innantill i varumärkeslagen! Varumärkesskyddet är ett skydd avsett för näringsverksamhet. ”Näring” är förvisso ett brett begrepp inom ramen för varumärkeslagen, men en helt ideell blogg som vår, vilken inte tar emot några donationer eller erhåller reklamintäkter, utgör ingen sådan näringsverksamhet som skulle kunna inkräkta på det aktuella varumärket. Som för övrigt inte ens är registrerat ännu.

För den som vill fördjupa sig lite rekommenderas följande artikel i Juridisk publikation.

När detta var klarlagt uppkom dock fler frågetecken.

Vad är egentligen Ledarsidorna.se?

Våra efterforskningar ledde till en del följdfrågor som vi finner intressanta att beröra i detta ärende.

På Ledarsidorna.se anges:

Faksimil från Ledarsidorna.se

När man läser det ovanstående så inställer sig omedelbart frågan: varför är det då ett utländskt bolag, Greycat Solutions Invest Ltd, som ansökt om varumärkesskydd hos PRV?

Det hela framstår som ännu märkligare när det i varumärkesansökan uppgivna ombudet är ett maltesiskt företag, Formir Ltd, vars verksamhet till större delen verkar bestå i att erbjuda ”enkla lösningar” för att starta off-shore företag, sätta upp utländska bankkonton och dylikt (se ovan under ”Hur var det nu med varumärket?”).

Vi känner inte till några ideella föreningar, eller hobbyverksamheter, som begagnar sig av sådana lösningar. Som låter utländska investmentbolag ansöka om varumärkesskydd, för att freda den ideella verksamhetens beteckning från användning inom annan näringsverksamhet. Eller i den mån man bedriver viss näring vid sidan av det ideella, från att kommersiella konkurrenter begagnar sig av föreningens namn.

Ur juridisk synpunkt finns såklart inget för oss att invända mot detta. Ledarsidorna.se har all rätt att organisera sin verksamhet på vilket sätt de vill.

Men det framstår, milt uttryckt, som tämligen originellt. 

 

7 kommentarer Kommentera du också
 1. Det uppenbara svaret är att Westerholm/ ledarsidorna.se inte alls har ansöktnom något varumärkesskydd. Han snackar bara strunt. Det finns nog ingen advokat heller (vilket är anledningen till att nininte fåt kontakta honom/henne). Det maltesiska bolaget har nog inget med Westerholm att göra. Jag skulle tro att de har ansökt om mängder med varumärken.

  Mitt råd, strunta i detta.

 2. Det är självklart att han (JW) reagerar. Det är uppenbart att det blir missuppfattningar om vilken sida man är på. Och Ledarsidorna.se har ändå fått ett visst grepp i debattflödet. Märkligt att ni missat det.

  Byt namn så är väl saken ur världen. Han var först.

  Ps. Bara en allmän reflektion. Jag har inget med honom att göra.

 3. Har kommenterat tidigare och väntade att kunna se min kommentar betr min syn på den här bataljen. Detta både utifrån att jag känner Johan W, vars kunskaper och erfarenheter förefaller mötas av ignorans, och för att jag har förståelse för om han utgår från att er sajt tillkommit på rent djävulskap. Jag delar inte alltid hans åsikter, men tycker att han är värd ett bättre öde än att baktalas av andra, som i ord men knappast i handling visar sig vara hans partikamrater – socialdemokrater. Har egna erfarenheter av att som intern kritiker inom S placeras i kylskåpet – jag löste det med att lämna S år 1986, efter mer än 30 år, som aktiv medlem. Detta utan buller och bång då jag ville varken mig själv eller partiet illa. Ledare och/eller aktivister, som inte klarar av att se värdet av kritiska synpunkter, har inte förstått vad som leder till en organisations friska växt.

 4. Lycka till med att svartmåla Ledarsidorna.se som redan blivit en institution bland dem som vill veta mer än msm:s politiskt korrekta fake news.
  Det är förståeligt att ledarsidorna.se är en PITA för etablissemanget som valt att inte ge rätt information, att vinkla och förtiga. Ibland pga ren inkompetens, men också ofta för att hjälpa till med förstörelsen av nationen Sverige.
  Det är mer troligt att ni vill jäklas med ledarsidorna.se än att ni ”råkade” välja det namnet.
  Vad hade ni tänkt komma med för fakta och djuplodande kunskaper när ni inte ens säger er känna till ledarsidorna.se?? Jisses …

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).