Anna Kinberg Batra har fel

Faksimil Twitter

Faksimil Twitter. Profilbild censurerad av upphovsrättsliga skäl. 

Så här skrev Anna Kinberg Batra idag (se bild). Tweeten innehåller så många tveksamheter och frågetecken att jag finner anledning att reda ut ett och annat.

Enligt artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Så långt borde jag och Moderaternas partiledare vara överens, det är ju trots allt en mänsklig rättighet. Rätten att söka asyl framgår även av EU-stadgan om mänskliga rättigheter. Denna mänskliga rättighet känner Anna förhoppningsvis till och det råder här knappast några tveksamheter. Nu till tweeten.

Mening nummer ett. Det är givetvis korrekt att den som nekas asyl ska lämna landet. Vägrar en person som ska lämna landet att inställa sig hos Migrationsverket så går ärendet vidare till polisen som i sin tur efterlyser personen. En sådan efterlyst person kan frihetsberövas genom förvar om grunderna för förvar enligt 6 kap 2§ utlänningslagen är uppfyllda. Huruvida Anna har koll på utlänningslagen eller ej tänker jag inte uttala mig om, men då hon troligen har gott om lagkunniga i sin närhet så bör hon kunna rådgöra med någon innan publicering, så mycket vill jag ändå kunna kräva av våra politiker.

Nu kommer vi till den andra meningen, och det är nu det blir riktigt intressant. ”Om det hade fungerat som det ska (skulle?) hade 39-åringen inte varit på Drottninggatan i fredags. ” Nej, nej och nej. Personer som löper risk att utsättas för tortyr får inte utvisas. Det är ett absolut förbud som gäller alla stater. Det fastslås i artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Europadomstolens praxis är även den tydlig med att artikel 3 i Europakonventionen omfattar förbud mot utvisning, avvisning eller utlämning om en person riskerar att utsättas för tortyr.

När det gäller att ut- eller avvisa personer till Uzbekistan krävs försiktighet då Uzbekiska medborgare löper risk att utsättas för just tortyr eller annan grym, omänsklig behandling. Om situationen i Uzbekistan hade sett annorlunda ut, då hade möjligen inte 39-åringen varit på Drottninggatan i fredags. Huruvida Anna har koll på situationen i Uzbekistan, eller för de Uzbeker som ägnar exempelvis ägnar sig åt viss religionsutövning eller politiskt oppositionellt arbete tänker jag inte uttala mig om. Men, att en partiledare för Sveriges näst största parti bör ha koll på det, så mycket vill jag ändå kunna kräva av våra politiker.

Systemet har alltså ”fungerat som det ska” även i det här fallet. Myndigheterna har agerat i enlighet med lag. Kinberg Batras uttalande är därför minst ett uttryck för en beklaglig okunnighet. Mer sannolikt är att hon tar tillfället i akt att vinna populistiska sympatier. Alla personer som inte utvisas på grund av risk för tortyr begår inte terrorbrott och det vore i strid med internationell rätt att verkställa generella utvisningar av personer som riskerar tortyr.

Ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle är inte perfekt. Men det är mycket bättre än alternativen. Att som företrädare för Sveriges största oppositionsparti underminera rättsstaten med populistisk retorik är minst sagt anmärkningsvärt. För det är precis detta samhälle, präglat av respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, som terroristerna vill sätta i sank. Låt oss inte gå deras ärenden.

En kommentar Kommentera du också
  1. Ingen som reagerar? eller är det som det brukar, att alla som har en avvikande åsikt blir raderade? I vilket fall som helst så har du fel i påståendet att man inte kan utvisa till Uzbekistan! Sverige har redan utvisat dit både tvångsutvisat och frivilligutvisat! Det har Ygeman själv sagt! Det andra är ditt nakna påstående att man har rätt att söka asyl i andra länder utan att läsa resten! Där står nämligen att man skall söka asyl i det första säkra lannd man kommer till! Och det är knappast Sverige! Om du nu ska fortsätta och ljuga och vinkla verkligheten på den här sidan så gör det så det håller!

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).