Granskning Sveriges vidriga påtryckningsförsök mot Migrationsverkets personal

Den 30: e augusti 2017 publicerade den rasideologiska sammanslutningen Granskning Sverige ett telefonsamtal mellan en av deras politiska aktivister och en handläggare vid Migrationsverkets servicecenter.

För er som inte känner till Granskning Sverige så är det en beteckning för en verksamhet som bedrivs av en grupp uttalade rasister som ringer journalister, myndighetspersoner och andra för att utöva påtryckningar, inte sällan med implicita hotelser, ställa dem till svars för bisarra påståenden och därefter fulklippa offrens svar för att framställa dem i dålig dager.

De hänger inte sällan ut enskilda, både myndighetstjänstemän och journalister, och uppmanar sina följare att trakassera dessa.

Företrädare för Granskning Sverige har bland annat förnekat förintelsen, vid flera tillfällen – vilket är talande för vad det rör sig om för organisation.

I det aktuella samtalet övergår Granskning Sverige snabbt till att topprida det i ett bisarrt försök att ansätta personen i den andra änden med frågor som saknar relevans eller redan har vederlagts vid ett antal tillfällen under samtalets gång.

Handläggaren tvingas gång på gång att vända sig till vad som förefaller vara en överordnad tjänsteman med rådgivning i hanteringen av vad som förmodligen upplevs vara en obehaglig påringning.

Granskning Sverige pendlar mellan att insinuant utgå från att den handläggare som ansvarat för handläggningen av det aktuella ärendet på myndigheten av något konspiratoriskt skäl ska ha påskyndat handläggningsprocessen till att nästan tvingande avkräva den handläggare man är i kontakt med över telefon, som alltså inte är densamma, på vilka åsikter denne har om Granskning Sveriges taxeringskritiska perspektiv på invandrare.

Handläggaren får vid flera tillfällen poängtera att den inte tar ställning till sådant i offentlig tjänst, att hon bara arbetar där och varken kan påverka eller gå in på detalj om ärendet.

Granskning Sverige tycker inte om att hon inte kan uttala sig om teknikaliteterna i handläggningen och ifrågasätter sekretesslagstiftningen som sådan med förväntningar på att medarbetaren ska strunta i lagen och riskera sitt jobb. Eller åtminstone att hon ska kommentera med sina åsikter om den, trots att hon varesig har utformat lagstiftningen eller Migrationsverkets handläggningrutiner.

I slutet av samtalet undrar Granskning Sveriges aktivist om ‘någon‘ inte bör lämna Sverige och om medarbetaren på Migrationsverket har synpunkter på det.

Huruvida det är ett hot mot den anställde framgår inte helt klart, men med tanke på den rasideologiska miljö som Granskning Sverige tillhör och är formerande i är det inte helt otänkbart att så är fallet.

Dessutom följer därnäst en något obehaglig spinoff-fråga:

”Är du asylaktivist eller?”

Denna trend med att rasister ringer och trakasserar myndighetspersonal för att framtvinga ett myndighetsutövande i strid med lagen är oroväckande. Det är ett potentiellt hot mot rättsstaten som måste tas på stort allvar.

Vad som gäller i det fall Granskning Sverige vill ha svar om är svårt att kommentera. Det finns inga tillförlitliga uppgifter som vi kan göra en juridisk bedömning utifrån. Vi kan dock konstatera att den person ärendet gäller ännu inte är dömd för brott, utan misstänkt.

Huruvida detta är ett exempel på ett fall där lagstiftningen fått ett oönskat utfall eller inte, vet vi inte. Hur som helst är det oerhört otäckt att organisationer som Granskning Sverige genom systematiska trakasserier av våra oberoende myndigheter, vars uppgift är att tillämpa lagen, försöker få myndigheternas personal att dansa efter deras pipa.

Om myndighetspersonal inte kan utöva sitt jobb utan rädsla för att hängas ut som ”folkförrädare” eller ”asylaktivister” som enligt den rasideologiska logiken ska ställas till svars eller dödas, så har vi ett stort problem. Det kan finnas anledning för lagstiftaren att se över dessa frågor. 

 

 

 

2 kommentarer Kommentera du också
 1. Jag lyssnade på detta. Det du ”glömde” att skriva om var en person som satt häktad för våldtäkt som under tiden han var inlåst blev beviljad Svenskt medborgarskap. Jag och många andra blev rent ut sagt förbannade att detta kan ske i Sverige. Är jag rasist nu???

  1. Ingen aning om du är rasist.

   Och det glömmer vi inte alls att kommentera:

   ”Vad som gäller i det fall Granskning Sverige vill ha svar om är svårt att kommentera. Det finns inga tillförlitliga uppgifter som vi kan göra en juridisk bedömning utifrån. Vi kan dock konstatera att den person ärendet gäller ännu inte är dömd för brott, utan misstänkt.

   Huruvida detta är ett exempel på ett fall där lagstiftningen fått ett oönskat utfall eller inte, vet vi inte. Hur som helst är det oerhört otäckt att organisationer som Granskning Sverige genom systematiska trakasserier av våra oberoende myndigheter, vars uppgift är att tillämpa lagen, försöker få myndigheternas personal att dansa efter deras pipa.”

Välkommen att kommentera! Kommentarer förhandsgranskas och raderas vid lagöverträdelser, i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112).