Vad är Ledarsidan?

Ledarsidan.nu startades 15 februari 2017 och är en ideell blogg med socialdemokratisk inriktning. Den ideologiska grunden för bloggen kan vidare beskrivas som feministisk och antirasistisk. Vi är dock inte partipolitiskt bundna och upplåter även plats för skribenter med annan politisk hemvist, men som delar bloggens övergripande målsättningar. Ledarsidan har som ambition att lyfta perspektiv som annars inte syns och skribenter som inte vanligtvis kommer till tals i etablerade medier. Vi eftersträvar hög kvalitet i de texter som publiceras, så att dessa kan fungera som en resurs och kunskapskälla för det politiska samtalet på nätet. Till skillnad från många andra aktörer har vi inget som helst förvärvssyfte. Vi kommer aldrig att tillåta reklam eller göra oss beroende av ekonomiska särintressen.

Ledarsidan.nu har som målsättning att:

  • Värna de fackliga idealen och understödja kampen för drägliga arbetsvillkor, kollektivavtal och rättvisa på arbetsmarknaden.
  • Stärka den angelägna kampen mot rasism, sexism och annan diskriminering samt arbetet med att rasera strukturella, förtryckande hinder för människors liv och utveckling.
  • Slå vakt om strävan mot ett samhälle som bygger på hållbar utveckling.
  • Verka för vetenskap och mot irrläror.
  • Verka för folkbildning och mot mytbildning och populism.

Varje skribent ansvarar själv för sina texter. Vi som skriver på bloggen är ett nätverk av ideella skribenter och opinionsbildare. Alla skribenter har inte nödvändigtvis en socialdemokratisk politisk hemvist. Vi upplåter utrymme för människor som genom sitt skrivande vill verka för någon eller flera av våra övergripande målsättningar.